image-layers_3-1
image-layer-3-2-logismiko
image-layer-3-3-logismiko
image-layer-3-4-logismiko
image-layer-3-5-sevices

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GGCAD ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ

Tι καλύπτουν οι εφαρμογές GGCAD:

Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων γηπέδων ή ευρύτερων περιοχών. (BSP)

Creative and Idea

Σχεδίαση μοντέλου εδάφους, ισοϋψών και υπολογισμό χωματισμών γηπέδων με διατομές. (MIX)

Creative and Idea

Σύνταξη υψομετρικών μελετών πράξεων εφαρμογής ή άλλου είδους μηκοτομών και εργαλεία σχεδίασης απλών οδών. (ODO)

Creative and Idea

Σύνταξη Κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πίνακα απαλλοτριώσεων εκτός σχεδίου πόλης. (KTA)

Creative and Idea

Σχεδίαση και εμβαδομετρήσεις πράξεων εφαρμογής. (SPE)

Creative and Idea

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GGTOP

Τι καλύπτουν οι εφαρμογές GGTOP:

Βασικό πακέτο

Γεωμετρικές κατασκευές

Χαρτογραφικές μετατροπές

Συνορθώσεις δικτύων

Κτηματολογικοί πίνακές

 • Εισαγωγή μετρήσεων από γεωδαιτικού σταθμούς,
 • Επίλυση οδεύσεων οριζοντιογραφικες και υψομετρικές
 • Επίλυση υψομετρίας
 • Επίλυση ταχυμετρίας

Mε την εφαρμογή αυτή καλύπτεται το τμήμα της τοπογραφίας, που χρησιμοποιεί την μετροταινία για την συμπλήρωση και ενημέρωση της ταχυμετρίας ή και την απαρχής μέτρηση οικοπέδων αποκλειστικά με την μετροταινία.

Η αρχή στην οποία βασίζεται το πρόγραμμα είναι, να υπολογίσουμε ορθογώνιες συντεταγμένες σε τοπογραφικά σημεία τα οποία μετρήθηκαν με κορδέλα, τα οποία κατόπιν εμφανίζονται στη βάση δεδομένων της ταχυμετρίας.

 • Αλλαγή κέντρου φύλλου χάρτη
 • Αλλαγή κέντρου με μετάθεση και στροφή
 • Μετατροπή φ,λ (Bessel) σε ΧΥ HATT
 • Μετατροπή φ,λ (Bessel) σε Ε,Ν (UTM)
 • Μετατροπή Χ,Υ (ΗΑΤΤ) σε Ε,Ν (UTM)
 • Μετατροπή Χ,Υ (Bessel) σε Χ,Υ (GRS80/ EΓΣΑ87)
 • Μετατροπές σχεδίων από ΗΑΤΤ στο Ε.Γ.Σ.Α. με συντελεστές Γ.Υ.Σ. (με ggcad)

Mε το πρόγραμμα συνόρθωσης οριζοντιογραφικού δικτύου έχουμε δυνατότητα να επιλύσουμε δίκτυα οποιασδήποτε μορφής με την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων αρκεί να υπάρχουν πλεονάζουσες παρατηρήσεις.

Η επίλυση γίνεται με τη μέθοδο μεταβολής συντεταγμένων, ώστε κάθε σκόπευση (γωνία ή πλευρομέτρηση) να αντιστοιχεί σε μια εξίσωση παρατήρησης. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε πολύπλοκα δίκτυα με πλεονάζουσες παρατηρήσεις.

 • Κτηματολογικοί πίνακες τύπου Α και Β. Παραμετρικά πεδία και δεδομένα.
 • Παραμετρικές εκτυπώσεις. Συμβατό με την Εγκύκλιο 13 / 96 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Σε συνεργασία με την εταιρεία ASE-Hellas S.A. σε περίπτωση αγοράς λογισμικού GGCAD μπορούμε να σας προμηθέψουμε το λογισμικό GstarCAD Professional που συνεργάζεται άριστα με τις εφαρμογές GGCAD .

*Ισχύουν πάντα οι τιμές της εταιρείας ASE-Hellas S.A.

Λογισμικό GGCAD & GGTOP