image-layers_3-1
image-layer-3-2-odopoiia
image-layer-3-3-odopoiia
image-layer-3-4-odopoiia
image-layer-3-5-sevices

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ

Οι τοπογραφικές μελέτες αποτελούν τη θεμελιώδη αρχή κάθε τεχνικού έργου και θέτουν τη σωστή βάση για την υλοποίηση του.
Η αποστολή μας στην « ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ » είναι να προσφέρουμε άριστη εξυπηρέτηση σε κάθε επαγγελματία ή ιδιώτη.

Αστική οδοποιία

Στα πλαίσια των Μελετών Β΄ κεφαλαίου πράξης εφαρμογής, με δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους με Επίγεια Αποτύπωση γίνεται :

  • Μελέτη και σχεδίαση όλου του έργου (Οριζοντιογραφίες, Μηκοτομές, Διατομές, Αναλυτικοί πίνακες ποσοτήτων).
  • Μελέτη απορροής ομβρίων .

Δασική οδοποιία

  • Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους με φωτογραμμετρία σε συνδυασμό με Επίγεια Αποτύπωση.
  • Αποτύπωση και μελέτη βελτίωσης υφιστάμενου δικτύου
  • Μελέτη νέων διανοίξεων δασικών δρόμων με κατάλληλη γεωμετρία

Μελέτη κόμβων

 

 

 

 

 

 

 

Οδοποιία Έργα