image-layers_3-1
image-layer-3-2-sevices
image-layer-3-3-sevices
image-layer-3-4-sevices
image-layer-3-5-sevices

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ

Η αποστολή μας στην « ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ » είναι να προσφέρουμε άριστη εξυπηρέτηση σε κάθε επαγγελματία ή ιδιώτη.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Τοπογραφικά διαγράμματα
Αποτυπώσεις κτηρίων
Μελέτες Εφαρμογής Χαράξεις έργων
Ψηφιακή χαρτογράφηση και Εφαρμογές GIS

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οδοποιία

Αστική οδοποιία, Δασική οδοποιία, Μελέτη κόμβων 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΜΕΤΡΙΑ

Δημιουργία ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ και ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ, Φωτοερμηνεία

Λογισμικό GGCAD

Τοπογραφικά διαγράμματα, μοντέλα εδάφους, υψομετρικές  μελέτες, κτηματογραφικά διαγράμματα, εμβαδομετρήσεις