image-layers_3-1
image-layer-3-2-sevices
image-layer-3-3-topografia
image-layer-3-4-sevices
image-layer-3-5-sevices

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ

Οι τοπογραφικές μελέτες αποτελούν τη θεμελιώδη αρχή κάθε τεχνικού έργου και θέτουν τη σωστή βάση για την υλοποίηση του.
Η αποστολή μας στην « ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ » είναι να προσφέρουμε άριστη εξυπηρέτηση σε κάθε επαγγελματία ή ιδιώτη.

Εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα στο ΕΓΣΑ 87 :

Μεταβιβάσεις (συμβολαιογραφικές πράξεις)

Έκδοση οικοδομικών αδειών - άδειες δόμησης

Κτηματολόγιο (δηλώσεις, ενστάσεις, χωρικές μεταβολές)

Ρυθμίσεις αυθαιρέτων

Δασικούς χάρτες (αντιρρήσεις, πράξης χαρακτηρισμού, κλπ)

Αδειοδοτήσεις (φωτοβολταικά, βιομηχανίες, κλπ)

Καθορισμός αιγιαλού και παραλίας

Καθορισμός της ζώνης λιμένα

Οριοθέτηση υδατορεμμέτων

Πολεοδομικές εφαρμογές

(Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων, πράξεις αναλογισμού, προσκυρώσεις, κλπ)

Έλεγχος – εύρεση αγροτεμαχίων, καθορισμός ορίων

Πραγματογνωμοσύνες (ως τεχνικός σύμβουλος μηχανικός)

Τοπογραφικά Έργα

ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αποτυπώσεις κτηρίων

Η Γεωδαιτική έχει μεγάλη εμπειρία στην αποτύπωση κτιρίων νεοκλασικών και διατηρητέων για μελέτη ανακατασκευής και αρχιτεκτονικής μελέτη.

Έχουμε αποτυπώσει δεκάδες κτιριακά συγκροτήματα ( Εργοστάσια, σχολεία, Ναούς , Φυλακές, Εμπορικά κέντρα, αποθήκες κλπ) για μελέτη ελέγχου ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΆΡΚΕΙΑΣ.

Η αποτύπωση γίνεται με ειδικό εξοπλισμό και διαθέτουμε τεχνογνωσία τόσο στις μεθόδους, των μετρήσεως όσο και στην επεξεργασία και την τελική παρουσίαση των έργων.

  • Αποτύπωση όλων των οροφών στο ίδιο σύστημα αναφοράς για έλεγχο εκκεντρότητας – κατακορυφότητας υποστυλωμάτων, τοιχίων .κτλ
  • Αποτύπωση απρόσιτων όψεων με όλες τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες.
  • Δημιουργία κατόψεων , Ανόψεων Τομών

ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  Χαράξεις έργων

Τα στελέχη της Γεωδαιτικής  προέρχονται από το χώρο της Κατασκευής, με εμπειρία σε μεγάλα Έργα σε όλο το φάσμα των κατασκευών αλλά κυρίως σε έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και έργα ΑΠΕ , μπορούμε να αναλάβουμε την σύνταξη  ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ με υπευθυνότητα και γνώση για το βέλτιστο οικονομικό και κατασκευαστικό αποτέλεσμα.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS

  • Συλλογή δεδομένων
  • Δημιουργία ψηφιακών δεδομένων
  • Συνορθώσεις και γεωαναφορά χαρτών.
  • Δημιουργία θεματικών χαρτών.

 

 

 

Όργανα Τοπογραφίας